مقاله

 

 

تاریخ انتشار : 11.11.2017


نوار بنفش
ولایت !

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.com


دوستم سعید صالحی نیا نظراتی مطرح کرد که لازم شد
اشاره هایی داشته باشم .


حیطه نظرات یا جملات مفهومی با دنیای واقعی خارج از ذهن کاملا متفاوت است . در تئوری حتی با خامنه ای بحث میشود تا ثابت شود چقدر دموکرات و سکولار هستید و یا فرهنگ دیالوگ دارید ؟ ولی در دنیای واقعی خامنه ای یا سیستم حاکم نگاهت هم نمیکند تا بحث کند هر جا هم
آمد تیغ بر کف آمده و بحث کنندگان را مثل گوسفند سر برید . ولی سیستم ولایت تجربه دارد که هر جنبنده ای را چطور بازیچه خودش کند . بسته به وزن و عمق پدیده مایه میگذارد .

 

جمله مفهومی دیگر که زیباست : من حاضرم جان بدهم تا مخالفم حرفش را بزند....در واقعییت بیرون از ذهن موضوع شکل دیگری دارد کسی جان نداده و نمیدهد و نخواهد داد تا مخالف حرفش را بزند ، همینکه مخالف زنده بماند و تهمت و مارک نخورد پیشرفت بزرگی برای ایرانیان سیاسی محسوب میشود .

 

من بر عکس عده ای جایی که نماینده ولایت حضور دارد اساسا وقت نمیگذارم و رسمییت ندارد که بخواهم مباحث را دنبال کنم . مشق و تمرین دموکراسی را با ولایت فقیه شروع نمیکنم . مثل خیلی ها دموکراسی زیاد بلد نیستم وبا خامنه ای یا پادوهایش بحثی ندارم. بحثها در فاز موسوم به سیاسی در 1357 تا 1360 انجام شد . بعد از آن کارنامه روحانییت حاکم چیزی جز جنایت و طناب دار و اعدام و تخریب نیست ...تا همین امروز چیزی عوض نشده است . مثلا و فرضا با خامنه ای بحث شود وچه توضیحی داده شود ؟ که قانون اساسی را عوض کنید که جنایت نکنید که زندانی های سیاسی را آزاد کنید...

 

 

وزارت اطلاعات جماعت سکولارهای گیج سیاسی درکلن را تا همین اندازه اسکول میکند که پادویش را جا میدهد و سکولاریسم نوری علا هم جا باز میکند و سایت حکومت اسلامی تجمع سیاسی گیجهای کلن را بازتاب میدهد و بعد رئیس جلسه اسماعیل نوری علا هم ، این بازتاب را بازتاب میدهد وخوشحال است که توسط ولایت فقیه اسکول شده است ! اعلام حمایت بخشی ازجدا شده های مجاهدین درآلبانی که توسط وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران اموراتشان میگذرد ازنشست کلن اسماعیل نوری علا ثابت کرد که عکس یادگاری با پادوهای ولایت فقیه در نشست کلن یک اتفاق نبود بلکه یک تصمیم است .

 


با شما در مورد پراکندگی نیروهای سیاسی موافقم ولی این اصلا دلیل خوبی برای نشستن با
پادوهای ولایت فقیه نیست ، ضمن اینکه نیروهای سیاسی موجود ایرانی از قدیم اساسا فرهنگ دیالوگ نداشتند و هنوزهم ندارند . روحانییت حاکم و مجاهدین که دست در دست هم ریدند به تاریخ ایران .... بازماندگان سلطنت که توان نقد گذشته خودشان را هم ندارند .... نیروهای موسوم به چپ نو و کهنه ، با زیگزاگهای سیاسی متناقض کلا جفت پوچن ... جماعت ریقویی هم که در کلن با پادوی حکومت اسلامی عکس گرفتند در زمین سیاست سالها پیش از قبرستان سیاسی شروع کردند تا آلترناتیو بسازند و فعلا رسیدند به مهستان ایرانی در پارسارگاد .... شخصا معتقدم با مصالح قدیمی هیچ بنای جدیدی شکل نمیگیرد . فقط پیشنهاد میکنم که مشق دموکراسی و تمرین پلورالیسم را اینطوری شروع نکنید .
 اگر جملات مفهومی در زمین سیاست تبلور مادی مشخص دارد که در اینجا جا باز کردن جا توسط سکولارهای کلن برای پادوی ولایت فقیه است ، این نقطه شروع خوبی برای مشق پلورالیسم نیست . هنوز زندانهای حکومت اسلامی پر است ، هنوز خاوران فراموش نشده است ، هنوز طناب دار بافته میشود ، هنوز تجاور به کودکان مشروع است..هنوز قانون اساسی شریعت حاکم است ، هنوز فقر وفحشاء درردیف اول قرار دارند . هنوز در در زندگی معمولی مردم باید و شاید هست....هنوز سر سوزنی چیزی تغییر نکرده است...

 

 

با اتحاد نیروهای سیاسی مشکلی ندارم ولی اگر قرار باشد پادوهای حکومت اسلامی هم در این جمع نفس بکشند ، پیشنهاد میکنم که بساط مخالفت و اپوزسیون نمایی را جمع کنند وراهی ایران زیر عبای ملا شوند . جا باز کردن برای حکومت اسلامی ایران در خارج از ایران مصداق عینی جاکشی سیاسی است. کسانی که شعور سیاسی ندارند و فکر میکنند با لجبازی کودکانه میشود سیاست جدی کرد و شاید هم حسادت مفرط نسبت به جایگاه و وزن سیاسی مجاهدین دارند ؟

 

 

اسماعیل نوری علا و تیم آویزانش آگاهانه انتخاب کرده و تصمیم گرفته اند که خودشان را با نوار غیربهداشتی ولایت فقیه دار بزنند . حلقه شدن با نوار بنفش روحانی ، انتخابی مربوط به خودشان است . طی 4 دهه گذشته خیلی ها مسیرشان و انتخابشان عوض شد و عوضی شدند. برای عده ای وحدت سیاسی مهم است ولی برای شخص من وحدت با کی و چی ... ؟ خیلی خیلی مهمتر است .

 

 

 اسماعیل هوشیار
10.11.2017

 

 

_________________________________________________________

  Share

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود.

: اسم
: ایمیل
پیام

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد